• Datainspektionen informerar om GDPR

    Vår informationsfilm riktar sig dig som vill veta mer om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR).

  • Ta kontroll över dina personuppgifter - se EU-kommisionens video

Startsida

Datainspektionen hjälper dig att skydda dina personuppgifter

Välkommen till Datainspektionen på Åland. Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta för att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas. Vi finns till för din skull.

Några enkla tips!

Läs vår checklista

Vi vänder oss både till myndigheter och privatpersoner.

Nyheter

Nyhetsbrev nr 3-2019

Nordiska mötet och Stockholmsdeklarationen
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2019 ›

Nyhetsbrev nr 2-2019

Den första granskningen och verksamhetsberättelse 2018
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2019 ›

Nyhetsbrev nr 1-2019

Ny Myndighetschef på plats
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1-2019 ›

För myndigheter

De 6 viktigaste stegen för ett gott dataskydd:

STEG 1: Grundläggande krav och definition
Relevanskravet, precisering av ändamålen, planering.

STEG 2: Tillåten behandling
Kravet på ändamålsbundenhet.

STEG 3: Känsliga uppgifter
Aktsamhet och god informationshantering.

STEG 4: Personbeteckning
Krav på skydd för att förhindra obehörig åtkomst, förstörelse etc.

STEG 5: Information
Förvaringstid, registerbeskrivning etc.

STEG 6: Säkerhet
Lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Checklista för myndigheter

Vår checklista är en bekväm tjänst för din skull. Läs mer i checklistan för din säkerhet nu!

För privatpersoner

Ta kontroll över dina personuppgifter

- se EU-kommisionens video!

Detta är personuppgifter:

Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk och levande person. Exempel på sådan information är namn, personbeteckning och kundnummer. En bild kan också vara en personuppgift om det går att se vem personen/personerna på bilden är. Det finns ingen uttömmande lista på vad som kan vara en personuppgift, syftet med definitionen är snarast att vara bred. Vad som helst kan vara en personuppgift, så länge det kan användas för att identifiera en person.

Vad är en personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig kallas den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer varför och/eller hur personuppgifter ska behandlas. Detta kan exempelvis vara en myndighet, ett företag eller en förening.

Skyddet av personuppgifter:

I många sammanhang behöver personuppgifter behandlas för en fungerande verksamhet, men som enskild individ har du rätt till en fredad zon och den som behandlar dina personuppgifter är skyldig att göra detta på ett lagligt och säkert sätt.

Dataskyddslagstiftningen ställer krav på hur personuppgifter får behandlas. Inom EU tillämpas från och med 25 maj 2018 den allmänna dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, efter engelskans General Data Protection Regulation. Utöver GDPR finns det även annan dataskyddslagstiftning inom olika områden. Här på Datainspektionens hemsida finns information om dataskyddslagstiftningen och om de rättigheter du har som enskild individ när dina personuppgifter behandlas.