Elektronisk anslagstavla

Publicerad 29.11.2019 15:58

Datainspektionen beslutar att utföra en dataskyddstillsyn av Folkhälsan på Ålands lokaler.

Publicerad 28.10.2019 16:55

Datainspektionen anställer Mikael Enroos som Dataskyddsombud, via tillfälligt förordnande, under November och December 2019.

Publicerad 21.10.2019 15:09 | Uppdaterad 21.10.2019 15:10

Beslut att inleda granskning gällande Mariehamns Stads Socialnämnds tillgodoseende av rättigheter under Dataskyddsförordningen.

Publicerad 21.10.2019 15:09 | Uppdaterad 21.10.2019 15:10

Beslut att inleda granskning gällande Mariehamns Stads Socialnämnds tillgodoseende av rättigheter under Dataskyddsförordningen.

Publicerad 19.9.2019 14:15 | Uppdaterad 9.10.2019 16:39

Resultat och beslut av den beslutade Dataskyddstillsynen gällande personuppgiftsbehandling i Lagtingsvalet, särskilt fokus I-valet Dnr T1-2019.

Publicerad 4.9.2019 17:25 | Uppdaterad 4.9.2019 17:27

Beslut om Dataskyddstillsyn av krypteringsfunktion av e-post tillhandahållen av ÅDA AB, beslut fattat den 4 september 2019

Publicerad 16.8.2019 13:14

Beslut om dataskyddstillsyn av lagtingsvalet 2019 särskilt internetröstningsförfarandet beslut fattat den 19 juni 2019:

Publicerad 16.8.2019 13:12 | Uppdaterad 16.8.2019 13:15

Beslut om dataskyddstillsyn av personuppgiftshantering vid fakturering av landskapsregeringen beslut fattat den 5 juli 2019:

Publicerad 7.6.2019
Uppdaterad 6.9.2019