Elektronisk anslagstavla

Beslut om dataskyddstillsyn av lagtingsvalet 2019 särskilt internetröstningsförfarandet
beslut fattat den 19 juni 2019:

DNR_T1-2019.pdf 

Publicerad 7.6.2019
Uppdaterad 19.6.2019