Ansvar

De nya dataskyddsbestämmelserna lägger vikt på eget ansvar och internkontroll inom verksamheten.

Krav på avvikelserapport, information till registrerade och kontinuerligt arbete med informationssäkerheten skärps i det nya regelverket.

Vägledningen grundar sig på EU-förordningens artiklar 5, 24, 30 och 32-34 samt artikel 29-gruppens vägledningar.

 

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 8.1.2018