Dataskyddsombud

De nya dataskyddsbestämmelserna reglerar vilken roll och vilka uppgifter dataskyddsombudet ska ha.

Vägledningen grundar sig på förordningens artiklar 37,38 och 39 samt artikel 29-gruppens vägledningar.

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 8.1.2018