Allmänna råd

Datainspektionen informerar

Alla nummer med allmänna råd, checklistor och övrig information från Datainspektionen informerar finns samlade som pdf-dokument under Bilagor.

Med anledning av att GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 har Allmänna råd om personuppgiftsansvar (nr 2/2018), Allmänna råd om hur myndigheterna ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras (nr 3/2018) och Allmänna råd hur IT-system bör utformas (nr 4/2018) uppdaterats.

Uppdateringar kommer att göras kontinuerligt vartefter den kompletterande landskapslagstiftningen träder i kraft.

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 12.4.2018