Nyheter

20.4.2018 - Nyhetsbrev nr 4-2018
Datainspektionen har i syfte att komplettera myndigheternas dokument om IT-strategier utarbetat en allmän vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 4-2018 ›
18.4.2018 - Nyhetsbrev nr 3-2018
Myndigheter och andra organisationer ska enligt dataskyddsbestämmelserna analysera det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter. Bland annat ska registerbeskrivningar upprättas över...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2018 ›
9.4.2018 - Nyhetsbrev nr 2-2018
Datainspektionens nya webbsida har nu kompletterats med omvärldsbevakning med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2018 ›
15.1.2018 - Nyhetsbrev nr 1-2018
Datainspektionens uppdaterade webbsida lanseras måndagen den 15 januari på webbadressen https://di.ax
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1-2018 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017
Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj nästa år innehåller bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017
Allmän vägledning för integritetsanalys Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017
Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 1-2017
Läs om Datainsektionens verksamhet under förra året. Datainspektionen har sammanställt verksamhetsberättelsen för fjolåret.
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 1-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016
Avtal om registerbiträdes behandling av personuppgifter Datainspektionen har utarbetat en allmän vägledning gällande skriftligt avtal om registerbiträdets behandling av personuppgifter för de...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 6-2016
Ny checklista förbereder myndigheter för den nya EU-förordningen Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till myndigheter och andra organisationer som nu måste förbereda sig för...
Läs mer om Nyhetsbrev 6-2016 ›

Sidor