Nyheter

1.4.2019 - Den första granskningen och verksamhetsberättelse 2018
Nyhetsbrev nr 2-2019
Läs mer om Den första granskningen och verksamhetsberättelse 2018 ›
1.3.2019 - Ny Myndighetschef på plats
Nyhetsbrev nr 1-2019
Läs mer om Ny Myndighetschef på plats ›
24.5.2018 - Nyhetsbrev nr 8-2018
Nu börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR tillämpas.
Läs mer om Nyhetsbrev nr 8-2018 ›
14.5.2018 - Nyhetsbrev nr 7-2018
Allmän vägledning gällande personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariga myndigheters räkning
Läs mer om Nyhetsbrev nr 7-2018 ›
4.5.2018 - Nyhetsbrev nr 6-2018
Datainspektionen har nu publicerat två nya vägledningar på sin webbsida: Allmän vägledning om myndigheternas behandling av personuppgifter  
Läs mer om Nyhetsbrev nr 6-2018 ›
23.4.2018 - Nyhetsbrev nr 5-2018
Datainspektionen har nu publicerat följande vägledningar på sin webbsida: Riktlinjer för myndigheter och organisationer ska inhämta samtycke från personer vars personuppgifter registreras EU:s...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2018 ›
20.4.2018 - Nyhetsbrev nr 4-2018
Datainspektionen har i syfte att komplettera myndigheternas dokument om IT-strategier utarbetat en allmän vägledning om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 4-2018 ›
18.4.2018 - Nyhetsbrev nr 3-2018
Myndigheter och andra organisationer ska enligt dataskyddsbestämmelserna analysera det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter. Bland annat ska registerbeskrivningar upprättas över...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2018 ›
9.4.2018 - Nyhetsbrev nr 2-2018
Datainspektionens nya webbsida har nu kompletterats med omvärldsbevakning med fokus på informationssäkerhet och dataskydd. 
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2018 ›
15.1.2018 - Nyhetsbrev nr 1-2018
Datainspektionens uppdaterade webbsida lanseras måndagen den 15 januari på webbadressen https://di.ax
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1-2018 ›

Sidor