Nyheter

4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017
Vägledning vid tillsättande av dataskyddsombud Den nya EU-förordningen om dataskydd som träder i kraft i maj nästa år innehåller bestämmelser om dataskyddsombud. Bestämmelserna reglerar vilken roll...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 4-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017
Allmän vägledning för integritetsanalys Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017
Information till landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter om EU:s dataskyddsförordning Den 25 maj 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen innehåller omfattande krav och...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 2-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 1-2017
Läs om Datainsektionens verksamhet under förra året. Datainspektionen har sammanställt verksamhetsberättelsen för fjolåret.
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 1-2017 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016
Avtal om registerbiträdes behandling av personuppgifter Datainspektionen har utarbetat en allmän vägledning gällande skriftligt avtal om registerbiträdets behandling av personuppgifter för de...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 7-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 6-2016
Ny checklista förbereder myndigheter för den nya EU-förordningen Datainspektionen har tagit fram en checklista som ett stöd till myndigheter och andra organisationer som nu måste förbereda sig för...
Läs mer om Nyhetsbrev 6-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 5-2016
Vad registreras om dig under en vanlig arbetsdag? Kan hela arbetsdagen rekonstrueras så att varje sak du gör på jobbet syns? Vem ser vad?
Läs mer om Nyhetsbrev 5-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 4-2016
Europaparlamentet har antagit EU:s dataskyddsregler Parlamentet har nu slutgiltigt antagit den nya EU-förordningen om dataskydd och det direktiv som reglerar hur personuppgifter får användas i...
Läs mer om Nyhetsbrev 4-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 3-2016
Användningen av molntjänster Alltfler myndigheter överväger att skaffa molntjänster. Det är mer lockande att hyra tjänster som levereras via internet än att ha ett eget IT-system som körs på egna...
Läs mer om Nyhetsbrev 3-2016 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2016
Safe Harbor-principerna gäller inte längre EU-domstolen ogiltigförklarade den 6 oktober 2015 EU-kommissionens beslut om de så kallade Safe Harbor-principerna. Domen innebär att överföringar av...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2016 ›

Sidor