Nyheter

4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017
Allmän vägledning för integritetsanalys Var och en har rätt till skydd för sitt privatliv och skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne. Det följer bland annat av dataskyddsdirektivet...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev 3-2017 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2014
Datainspektionens folder om dina rättigheter Du har rätt att få veta hur, var och varför myndigheterna behandlar dina personuppgifter. Visste du att du har rätt att se uppgifter om dig i IT-system...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2014 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 3-2013
Behandling av personuppgifter inom barnomsorgen Det finns uppgifter inom barnomsorgen som inte direkt är känsliga enligt personuppgiftslagen, men som av många upplevs som känsliga såsom till exempel...
Läs mer om Nyhetsbrev 3-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2013
Användningen av personbeteckningen Personbeteckningen är ingen känslig personuppgift och är inte heller sekretessbelagd. Personbeteckningen får trots det bara användas i de fall där det finns ett...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 5-2012
Barn och ungdomar har rätt till privatliv i skolan Barn och ungdomar förtjänar lika mycket respekt som vuxna för sitt privatliv på arbetsplatsen. Inför skolstarten är det många frågor gällande...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2012 ›