Om oss

Datainspektionen på Åland är en oberoende myndighet vars uppgift är att verka för att dataskyddet fungerar. Datainspektionens arbetar i huvudsak med att se till att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas.

Datainspektionens uppgift

I korthet kan man säga att vår uppgift är att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter. Vi svarar också på frågor och ger råd till både myndigheter, organisationer och privatpersoner. 

Vår uppgift är att verka för att dataskyddet fungerar. Till exempel får dina uppgifter bara registreras för bestämda ändamål som inte får ändras i efterhand, du ska få information om behandlingen och du har rätt att kontrollera att uppgifterna är korrekta och att felaktigheter rättas.  

Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till dig som registrerad. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

Datainspektionens senaste års verksamhetsberättelser och verksamhetsplan finns som bilagda pdf-dokument på denna sida.

Integritetspolicy

Datainspektionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” högst upp på sidan samt i sidfoten.

Personuppgifter som lämnas i samband med din prenumerationsanmälan kommer att behandlas i den omfattning det behövs för att administrera Datainspektionens nyhetsbrev.

Personuppgifterna sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet och i enlighet med gällande lagstiftning.

Publicerad 2.11.2017
Uppdaterad 9.4.2018