Rättigheter och skyldigheter

Under hela ditt liv registreras uppgifter om dig. Det gäller till exempel i skolan, på arbetsplatsen, när du anlitar hälso- och sjukvården eller lånar böcker på biblioteket samt när uppgifter om dig publiceras på internet. I korthet kan man säga att vår uppgift är att se till att inte vem som helst får göra vad som helst med dina personuppgifter.

Enligt grundlagen har du rätt till en fredad zon. Var rädd om privatlivet – det är en mänsklig rättighet.

Rätten till registerutdrag

För att du ska kunna ta reda på om personuppgifter som rör dig behandlas har du rätt att ansöka om ett registerutdrag hos den registeransvariga myndigheten eller organisationen. Den som behandlar personuppgifter är skyldig att ge dig besked om dina personuppgifter behandlas eller inte.

Om dina personuppgifter behandlas ska skriftlig information utan onödigt dröjsmål lämnas om:

  • vilka uppgifter om dig som behandlas
  • varifrån uppgifterna är hämtade
  • ändamålen med behandlingen
  • till vilka mottagare uppgifterna lämnas ut

Genom rätten till registerutdrag har du möjlighet att kontrollera om du är registrerad och om de registrerade uppgifterna är riktiga.

Ansökan om registerutdrag

En ansökan om registerutdrag kan du göra skriftligen till den som hanterar dina personuppgifter. Blankett finns här.

Observera att din ansökan ska vara undertecknad, därför kan den inte skickas med e-post. Du har rätt att gratis en gång per år få ett registerutdrag från den myndighet som hanterar dina personuppgifter.

Publicerad 2.11.2017
Uppdaterad 11.12.2017