Dataskydd är en grundläggande rättighet för alla

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till dig som individ såsom till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, bilder, fingeravtryck, irismönster, huvudform (ansiktsigenkänning) och personbeteckning.

Rätt till information och insyn

Verksamheter som behandlar personuppgifter är skyldiga att informera de registrerade om behandlingen. Här kan du läsa om dina rättigheter. Vi har också en blankett som du kan använda om du vill ha information.

Rätt till insyn gällande uppgifter om dig själv

Som registrerad har du bland annat rätt att få bekräftelse på

1.      om uppgifter som rör dig själv behandlas och i så fall tillgång till personuppgifterna

2.      uppgift om vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för att skydda dina uppgifter

3.      ändamål med behandlingen

Verksamheten ska svara så snart som möjligt och senast 30 dagar efter att ha mottagit begäran. Behandlingstiden gäller oavsett om insynen gäller information i allmänhet eller insyn i behandlingen av uppgifterna om dig själv. Vid behov får tidsfristen förlängas med ytterligare två månader beroende av hur komplicerad ansökan är och antalet inkomna ansökningar. Verksamheten ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att ansökan mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

Läs mer om dina rättigheter – checklista för skydd av dina personuppgifter

Rättelse och radering av personuppgifter

Verksamheten ska rätta eller radera personuppgifter om dig när de är felaktiga, bristfälliga eller onödiga. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska du ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Rätten att bli glömd ger dig möjlighet att be Google eller någon annan sökmotor att avlägsna vissa sökträffar som dyker upp i samband med sökning på ditt namn.

Publicerad 2.11.2017
Uppdaterad 9.1.2018