Datainspektionen i Sverige

Nordiska dataskyddsmyndigheter stärker samarbetet

Datainspektionen och de övriga dataskyddsmyndigheterna i Norden kommer nu att fördjupa sitt samarbete. Bland annat kommer respektive dataskyddsmyndighet efter den 25 maj att granska om de myndigheter som behöver utse dataskyddsombud har gjort det.

Nej till förslag om hemlig dataavläsning

Datainspektionen är kritisk till förslaget till lag för så kallad hemlig dataavläsning som ska kunna användas av brottsbekämpande myndigheter för att utreda vissa typer av brottslighet.

Enkel guide underlättar för företag att följa GDPR

Vad behöver företag tänka på för att uppfylla kraven som GDPR ställer? Nu finns en kostnadsfri guide för att hjälpa små företag att förbereda sig inför den nya dataskyddslagen. Guiden är framtagen för verksamt.se av Datainspektionen och Tillväxtverket.

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

Får chefen läsa dina mejl?

En dom i Europadomstolen väckte nyligen uppseende. Domen rörde en rumänsk man som blivit avskedad efter att han använt ett chattprogram på sin jobbdator för privat bruk. Men, får arbetsgivare verkligen läsa anställdas e-post och chattar? Svaret får du i det senaste numret av Datainspektionens tidning, Integritet i fokus.