Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

MSB.se - Informationssäkerhet

Sårbarhet i Internet Explorer

MSB varnar genom CERT-SE om en sårbarhet i Internet Explorer. Sårbarheten innebär förenklat att en angriparen kan via den sårbara webbläsaren installera exempelvis en trojan för att stjäla information och lösenord.

MSB ska genomföra en studie av kommuners IT-drift

MSB kommer under hösten 2013 att genomföra en studie för att se i vilken omfattning kommuner valt att utkontraktera (outsourca) sin it-verksamhet. Studien, som är en del av MSB:s kunskapsinhämtning, fokuserar på den it-verksamhet som är kritisk för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter.

MSB och samhällets informationssäkerhet

Informationssäkerhet har blivit en allt viktigare fråga. Samhällets informationshantering består av en komplex infrastruktur med privata och offentliga aktörer och olika beroenden. Säkerheten kan därför inte lösas inom en organisation utan kräver samverkan mellan aktörer och myndigheter.

Handlingsplan för att stärka samhällets informationssäkerhet

MSB har tillsammans med de myndigheter som ingår i Samverkansgruppen för informationssäkerhet SAMFI, tagit fram en ny handlingsplan som ska stärka informationssäkerheten i samhällets och förverkliga strategin för samhällets informationssäkerhet. Planen är ett redskap för att förverkliga strategin som lades fast 2009 och planen är framtagen på regeringens uppdrag.

Sidor