Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

MSB.se - Informationssäkerhet

Incidenthanterare? Jobba på CERT-SE

Vill du arbeta med incidenthantering på nationell nivå, vidareutveckla dig inom teknik och metod, öva dina färdigheter på en internationell spelplan, komma närmare den operativa sidan av IT-säkerhet? Sök jobb som incidenthanterar på CERT-SE på MSB.

Rapporter om informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har redovisat ett antal rapporter till regeringen inom området samhällets informationssäkerhet. Resultaten av regeringsuppdragen ska leda till att såväl stärka samhällets informationssäkerhet som att förebygga och hantera IT-incidenter.

Ny strategi för samhällets informationssäkerhet

MSB har i samarbete med övriga ansvariga myndigheter på regeringens uppdrag tagit fram en strategi för samhällets informationssäkerhet. Strategin gäller för perioden 2010-2015 och riktar sig till hela samhället – från statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer till privatpersoner.

Sitic flyttas från PTS till MSB

Regeringen beslutade på torsdagen den 8 juli att ge MSB och Post- och telestyrelsen i uppdrag att föra över Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) från PTS till MSB.

Ny webbplats om informationssäkerhet

Nu finns en webbplats för alla som arbetar med informationssäkerhetsfrågor. Den nya webbplatsen Informationssäkerhet.se ska samla samhällets vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Bakom webbplatsen står MSB och en rad andra myndigheter och organisationer.

Nya föreskrifter om informationssäkerhet

Den 1 februari 2010 träder MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet ikraft, MSBFS 2009:10. I anslutning till detta kommer Vervas föreskrifter med motsvarande innehåll att upphöra.

Sidor