Nyhetssamlare

Frågor och svar om regulatorisk testverksamhet

3 dagar 10 timmar ago
Sedan hösten 2022 har IMY tillsammans med Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden arbetat med ett pilotprojekt med regulatorisk testverksamhet. Pilotprojektet, som har handlat om federerad maskininlärning mellan två vårdgivare, är nu avslutat. Projektets slutsatser redovisas i en rapport som IMY presenterade vid ett webbinarium den 15 mars. Här besvarar vi de frågor som kom in under webbinariet.

Framgångsrik pilot med regulatorisk testverksamhet om AI

5 dagar 18 timmar ago
Regulatorisk testverksamhet som arbetssätt skapar nytta och lärande, både för verksamheterna och för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Det konstaterar myndigheten när den nu avslutar pilotprojektet med Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden om decentraliserad AI mellan två vårdgivare.

EDPB yttrar sig om EU-US Data Privacy Framework 

2 veckor 5 dagar ago
Den 28 februari 2023 antog EDPB ett yttrande över EU-kommissionens förslag till beslut om adekvat skyddsnivå för USA som baseras på EU-US Data Privacy Framework (DPF). DPF ska ersätta det tidigare Privacy Shield-avtalet som ogiltigförklarades av EU-domstolen i den så kallade Schrems II-domen år 2020. Enligt GDPR gör ett beslut om adekvat skyddsnivå det möjligt att föra över personuppgifter till det landet från EU/EES utan krav på ytterligare garantier genom avtalsklausuler eller liknande.

Riktlinje klargör överföring till tredjeland

3 veckor ago
Nu har EDPB antagit en slutlig version av de riktlinjer som klargör begreppet överföring av personuppgifter till tredjeland. De här riktlinjerna är efterfrågade eftersom det länge har funnits oklarheter kring vad som egentligen utgör en tredjelandsöverföring.

IMY inleder mer tillsyn baserat på klagomål

3 veckor 5 dagar ago
Hantering av klagomål från enskilda och tillsyn baserat på klagomål har varit i fokus för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under 2022. Det visar IMY:s årsredovisning, som nu har överlämnats till regeringen. IMY konstaterar också att det finns ett tydligt samband mellan data- och integritetsskydd och informations- och cybersäkerhet.

Årsredovisning 2022

3 veckor 5 dagar ago
Hantering av klagomål från enskilda och tillsyn baserat på klagomål har varit i fokus för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) under 2022. IMY konstaterar också att det finns ett tydligt samband mellan data- och integritetsskydd och informations- och cybersäkerhet.