Lagstiftning och vägledning

Respekten för privat- och familjelivet samt skyddet av personuppgifter utgör en grundläggande rättighet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01)

Skyddet för privatlivet har en speciell ställning i grundlagen.

Övrig lagstiftning

Vi har listat ytterligare några lagar som har betydelse för dataskyddet. Du hittar landskapslagarna på landskapsregeringens webbplats och rikslagarna på Finlands riksdags webbplats genom att söka på lagens nummer inom parentes. Nedan finns direktlänkar till respektive lag: