Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Lagstiftning och vägledning

Respekten för privat- och familjelivet samt skyddet av personuppgifter utgör en grundläggande rättighet enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/C 303/01)

Skyddet för privatlivet har en speciell ställning i grundlagen.

Övrig lagstiftning

Vi har listat ytterligare några lagar som har betydelse för dataskyddet. Du hittar landskapslagarna på landskapsregeringens webbplats och rikslagarna på Finlands riksdags webbplats genom att söka på lagens nummer inom parentes.

Publicerad 14.11.2017
Uppdaterad 10.6.2019