Startsida

Datainspektionens uppdrag

Sedan den 25 maj 2018, dagen då Dataskyddsförordningen (eller GDPR) trädde i kraft måste varje EU-land ha minst en myndighet vars uppdrag det är att övervaka efterlevnaden av förordningen i det egna landet, dessa brukar kallas för dataskyddsmyndigheter.

Eftersom Åland har självständig behörighet att lagstifta om och administrera sin egna offentliga förvaltning har Åland även en egen dataskyddsmyndighet: Datainspektionen. 

Den 1 maj 2019 fick Datainspektionen tack vare Landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen, eller Ålands Offentliga Dataskyddslag, nya befogenheter i rollen som tillsynsmyndighet av GDPR. Detta innebär i korthet att Datainspektionens beslut är bindande för myndigheter. Tidigare hade Datainspektionen en enbart rådgivande roll.

Den 12 september 2019 fick Datainspektionen genom Landskapslag (2019:74) om om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd, eller Ålands Blankettdatalag, ytterligare utökade tillsynsbefogenheter. Datainspektionen har genom Blankettdatalagen tillsyn över all personuppgiftsbehandling på Åland som omfattas av åländsk lagstiftningsbehörighet.

Nyheter

Tänk på dataskyddet i samband med sociala medier

Många myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation för att lättare nå ut med information. Dessvärre kan detta också innebära att persondata läcker ut till företagen bakom medierna och...
Läs mer om Tänk på dataskyddet i samband med sociala medier ›

Verksamhetsberättelse 2019

Nyhetsbrev nr 3-2020
Läs mer om Verksamhetsberättelse 2019 ›

Datainspektionen Flyttar

Nyhetsbrev nr 2-2020
Läs mer om Datainspektionen Flyttar ›