Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppgift är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas.

compare-fibre-tiSE_paTt0A-unsplash.jpg

Nyheter

Ny Gemensam Nordisk Vägledning för Barns Dataskydd i Online-Spel

De nordiska dataskyddsmyndigheterna har enats om en ny vägledning för att stärka barns dataskydd i online-spel. Vägledningen, som togs fram på det årliga nordiska mötet den 30-31 maj 2024, innehåller...

Oro över kommande lagstiftning: Behov av starkt dataskydd och respekt för privatliv på Åland

En orolig insändare om kommande lagstiftning om insamling av personuppgifter har publicerats i er insändarspalt.  Det är bra att vara vaksam på hur ens personupplysningar behandlas i landskapet och...

Meta ska använda dina inlägg för att träna AI

Företaget Meta planerar att inleda insamling av dina personliga inlägg och data i Facebook, Instagram och Whatsapp från den 26 juni i år för att träna sin AI-språkmodell Llama. Man är specifikt ute...

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på nyhetsbrev så får du e-post varje gång vi publicerar en nyhet. Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.

Blogg

Nyheter och tankar kring dataskydd och integritetsfrågor

Checklista

Vår checklista för skydd av personuppgifter är en bekväm tjänst för din skull.

Blanketter

Klicka här för att ladda ner blanketter från Datainspektionen på Åland.