Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

DNR G1-2020

Publicerad 9.1.2020 17:40

Datainspektionens granskningsplan för 2020.

Publicerad 9.1.2020
Uppdaterad 9.1.2020