Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

DNR T3-2019

Publicerad 4.9.2019 17:25 | Uppdaterad 4.9.2019 17:27

Beslut om Dataskyddstillsyn av krypteringsfunktion av e-post tillhandahållen av ÅDA AB, beslut fattat den 4 september 2019

Publicerad 4.9.2019
Uppdaterad 4.9.2019