DNR T7-2019

Publicerad 21.10.2019 15:09 | Uppdaterad 21.10.2019 15:10

Beslut att inleda granskning gällande Mariehamns Stads Socialnämnds tillgodoseende av rättigheter under Dataskyddsförordningen.