Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Anmälan av kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Publicerad 5.6.2018
Uppdaterad 5.6.2018