Datainspektionen 15 år och GDPR 5 år: Varthän Dataskydds-Åland?

2023 firar vi att Datainspektionen fyller 15 år och dataskyddsförordningen (GDPR) fyller 5 år. Det är dags att göra ett bokslut och ta kurs framåt. Varthän dataskydds-Åland? 

Di.ax har bytt ansikte. Innehållet är ännu detsamma. Under året kommer vi att uppdatera material, men inte de cirka 130 pdf-dokument som finns på webbsidan. De är skapade före 25.5.2018, den dag dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft på Åland. Läs dem med försiktighet och tänk på att lagen har ändrats. Datainspektionen kommer istället att fylla på med nya riktlinjer. 

Samarbeten är viktigt

Datainspektionen har skapat samarbeten med andra aktörer, på Åland och utanför Åland, och bygger aktivt vidare på det. Alla offentliga aktörer på Åland har inte varit benägna att samarbeta.  De blir oundvikligen på efterkälken i dataskydds-Åland och osynkade med tillsynsmyndigheten, av eget val. De relationer Datainspektionen byggt med riksmyndigheterna är belönande och det nordiska samarbetet är en källa till inspiration, kunskap och näring. Samarbetet går delvis utanför Datainspektionens kompetenssfär - DI har ingen teknisk kunskap tillhands i myndigheten, men har fått mycket hjälp från IT-kolleger i de nordiska dataskyddsmyndigheterna.

Datainspektionen har också samlat en informell “techie-grupp” på Åland som består av personer som har samma mål som Datainspektionen och önskar delta i just det här sammanhanget. Datainspektionen har fått ovärderlig hjälp från många av dem och även från aktörerna på den privata sektorn. Tusen tack! 

Världens minsta dataskyddsmyndighet

För vad gör man när man är världens minsta dataskyddsmyndighet? Det är ju realistiskt att räkna med att en person inte kan fylla alla roller. Det är orealistiskt att ha en hel myndighet som består av en enda person. En ändring måste till. Under året kommer vi att föra en diskussion: Varthän dataskydds-Åland? Vi speglar omvärlden mot vår situation, den minsta dataskyddsmyndigheten i Norden och EU.  

Vi utmanar också den offentliga förvaltningen: vilken aktör vågar ta upp budkavlen: Vi bryr oss om din integritet – och sen konsekvent köra den linjen?

Det Datainspektionen hittills hört är ja, men-resonemang. “Ja, integritetsskyddet är viktigt, men...”  Annat är viktigare. Det är en signal från förvaltningen att det går bra att tumma på integriteten, en grundläggande rättighet och frihet som alla medborgare har. Vem tar upp budkavlen och vågar göra integritetsskyddet till sin sak, kompromisslöst?  

Genom att anmäla er till nyhetsbrevet så får ni direkt information om nyheterna på di.ax.