Nyheter

Tänk på hemteknologin – oskyddade dataförbindelser en betydande risk (YLE)

En nyhet i Yle uppmanar allmänheten till försiktighet kring användningen av hemteknologi Ett dataintrång i en vanlig router för hemmabruk kan göra det möjligt att stjäla identiteten hos abonnemangets...

Datainspektionen övervakar nu hela hälso- och sjukvårdssektorn på Åland 

Den 1 september 2023 informerades Datainspektionen om en betydande förändring i sitt övervakningsområde och arbetsbelastning. Nu ansvarar Datainspektionen för dataskyddstillsyn inom hela hälso- och...

EU-domstolen klargör användningen av sociala media 

EU-domstolen har klargjort ramvillkor för det digitala sociala nätverket Facebook. Domen gäller alla sociala medier.  EU-domstolen tog upp operatörens behandling av känsliga personuppgifter,...

Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ny ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen

Samma dag som vi uppmärksammar 5-årsdagen för GDPR blir Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).  Ordföranden väljs av styrelsens medlemmar,...

Tänk på dataskyddet i samband med sociala medier

Många myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation för att lättare nå ut med information. Dessvärre kan detta också innebära att persondata läcker ut till företagen bakom medierna och...

Verksamhetsberättelse 2019

Nyhetsbrev nr 3-2020

Datainspektionen Flyttar

Nyhetsbrev nr 2-2020

Granskningsplan 2020

Nyhetsbrev nr 1-2020

Rapport återpublicerad

Nyhetsbrev nr 15-2019

Rapport över utnämnande av dataskyddsombud på Åland

Nyhetsbrev nr 14-2019

Datainspektionen anställer dataskyddsombud

Nyhetsbrev nr 13-2019

Rapport avpublicerad

Nyhetsbrev nr 12-2019

Sökmotorleverantörer måste inte ta bort referenser i alla versioner av sökmotorn

Nyhetsbrev nr 11-2019

Resultat av Dataskyddstillsyn rörande I-valet

Nyhetsbrev nr 10-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 9-2019

Nya riktlinjer kring kameraövervakning

Nyhetsbrev nr 8-2019

Datainspektionen inleder rekrytering

Nyhetsbrev nr 7-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 6-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 5-2019

Information om Dataskyddslagen

Nyhetsbrev 4-2019

Nordiska mötet och Stockholmsdeklarationen

Nyhetsbrev nr 3-2019

Den första granskningen och verksamhetsberättelse 2018

Nyhetsbrev nr 2-2019

Ny Myndighetschef på plats

Nyhetsbrev nr 1-2019

Nyhetsbrev nr 8-2018

Nu börjar EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR tillämpas.

Nyhetsbrev nr 7-2018

Allmän vägledning gällande personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariga myndigheters räkning Det är möjligt för en personuppgiftsansvarig myndighet att...