Nyheter

Ny Gemensam Nordisk Vägledning för Barns Dataskydd i Online-Spel

De nordiska dataskyddsmyndigheterna har enats om en ny vägledning för att stärka barns dataskydd i online-spel. Vägledningen, som togs fram på det årliga nordiska mötet den 30-31 maj 2024, innehåller...

Oro över kommande lagstiftning: Behov av starkt dataskydd och respekt för privatliv på Åland

En orolig insändare om kommande lagstiftning om insamling av personuppgifter har publicerats i er insändarspalt.  Det är bra att vara vaksam på hur ens personupplysningar behandlas i landskapet och...

Meta ska använda dina inlägg för att träna AI

Företaget Meta planerar att inleda insamling av dina personliga inlägg och data i Facebook, Instagram och Whatsapp från den 26 juni i år för att träna sin AI-språkmodell Llama. Man är specifikt ute...

Datainspektionen återkallar budgetmålen för 2024

Datainspektionen uppmärksammar invånarna och myndigheterna på återkallelse av budgetmål 

Nordiskt samarbete om skydd av barn i online-spel, AI och sanktionsavgifter

Den 30 – 31 maj möttes de nordiska datatillsynsmyndigheterna i Oslo på sitt årliga möte. Syftet med mötena är att diskutera aktuella frågor om dataskydd och utväxla praxis. På mötet undertecknades...

Tänk på hemteknologin – oskyddade dataförbindelser en betydande risk (YLE)

En nyhet i Yle uppmanar allmänheten till försiktighet kring användningen av hemteknologi Ett dataintrång i en vanlig router för hemmabruk kan göra det möjligt att stjäla identiteten hos abonnemangets...

Datainspektionen övervakar nu hela hälso- och sjukvårdssektorn på Åland 

Den 1 september 2023 informerades Datainspektionen om en betydande förändring i sitt övervakningsområde och arbetsbelastning. Nu ansvarar Datainspektionen för dataskyddstillsyn inom hela hälso- och...

EU-domstolen klargör användningen av sociala media 

EU-domstolen har klargjort ramvillkor för det digitala sociala nätverket Facebook. Domen gäller alla sociala medier.  EU-domstolen tog upp operatörens behandling av känsliga personuppgifter,...

Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ny ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen

Samma dag som vi uppmärksammar 5-årsdagen för GDPR blir Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB).  Ordföranden väljs av styrelsens medlemmar,...

Tänk på dataskyddet i samband med sociala medier

Många myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation för att lättare nå ut med information. Dessvärre kan detta också innebära att persondata läcker ut till företagen bakom medierna och...

Verksamhetsberättelse 2019

Nyhetsbrev nr 3-2020

Datainspektionen Flyttar

Nyhetsbrev nr 2-2020

Granskningsplan 2020

Nyhetsbrev nr 1-2020

Rapport återpublicerad

Nyhetsbrev nr 15-2019

Rapport över utnämnande av dataskyddsombud på Åland

Nyhetsbrev nr 14-2019

Datainspektionen anställer dataskyddsombud

Nyhetsbrev nr 13-2019

Rapport avpublicerad

Nyhetsbrev nr 12-2019

Sökmotorleverantörer måste inte ta bort referenser i alla versioner av sökmotorn

Nyhetsbrev nr 11-2019

Resultat av Dataskyddstillsyn rörande I-valet

Nyhetsbrev nr 10-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 9-2019

Nya riktlinjer kring kameraövervakning

Nyhetsbrev nr 8-2019

Datainspektionen inleder rekrytering

Nyhetsbrev nr 7-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 6-2019

Datainspektionen inleder tillsyn

Nyhetsbrev nr 5-2019

Information om Dataskyddslagen

Nyhetsbrev 4-2019