Datainspektionen är en oberoende tillsynsmyndighet på Åland vars uppgift är att verka för att människors grundläggande friheter och rättigheter skyddas när personuppgifter behandlas.

compare-fibre-tiSE_paTt0A-unsplash.jpg

Nyheter

Meta ska använda dina inlägg för att träna AI

Företaget Meta planerar att inleda insamling av dina personliga inlägg och data i Facebook, Instagram och Whatsapp från den 26 juni i år för att träna sin AI-språkmodell Llama. Man är specifikt ute...

Datainspektionen återkallar budgetmålen för 2024

Datainspektionen uppmärksammar invånarna och myndigheterna på återkallelse av budgetmål 

Nordiskt samarbete om skydd av barn i online-spel, AI och sanktionsavgifter

Den 30 – 31 maj möttes de nordiska datatillsynsmyndigheterna i Oslo på sitt årliga möte. Syftet med mötena är att diskutera aktuella frågor om dataskydd och utväxla praxis. På mötet undertecknades...

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Prenumerera på nyhetsbrev så får du e-post varje gång vi publicerar en nyhet. Datainspektionen använder dina kontaktuppgifter endast för att kunna administrera nyhetsbrevet.

Blogg

Nyheter och tankar kring dataskydd och integritetsfrågor

Checklista

Vår checklista för skydd av personuppgifter är en bekväm tjänst för din skull.

Blanketter

Klicka här för att ladda ner blanketter från Datainspektionen på Åland.