Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Dnr 1-2020

Publicerad 26.2.2020 13:02

Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 26.2.2020