DNR R1-2019

Publicerad 12.12.2019 16:47

Rapport över Datainspektionens granskning om utnämnande av dataskyddsombud inom Ålands offentliga förvaltning.
Bifogad är även en resultatsammanställning av de myndigheter och andra offentliga organisationer som blivit granskade.