Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

DNR R1-2019

Publicerad 12.12.2019 16:47

Rapport över Datainspektionens granskning om utnämnande av dataskyddsombud inom Ålands offentliga förvaltning.
Bifogad är även en resultatsammanställning av de myndigheter och andra offentliga organisationer som blivit granskade.

Publicerad 12.12.2019
Uppdaterad 12.12.2019