Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Anmälan av personuppgiftsincident

Ämne: 
För myndigheter
Publicerad 21.5.2018
Uppdaterad 21.5.2018