Datainspektionen anställer dataskyddsombud

Datainspektionen beslutade idag, den 28 oktober 2019, att anställa Mikael Enroos som tillfälligt dataskyddsombud hos Datainspektionen.

Datainspektionen har precis som alla andra myndigheter på Åland en skyldighet att ha ett dataskyddsombud men har tyvärr inte haft ett tidigare.

Mikaels jobb kommer i huvudsak att gå ut på att hjälpa Datainspektionen att ta fram information till enskilda om hur Datainspektionen behandlar personuppgifter.

Tanken är att om du som privatperson, eller myndighetsanställd, har frågor om hur Datainspektionen arbetar så ska du i första hand kontakta Mikael.

 

Beslutet om anställning finns att läsa på Datainspektionens elektroniska anslagstavla.