Datainspektionen Flyttar

Datainspektionen kommer från och med den 1 februari 2020 att finnas i nya lokaler på Styrmansgatan 12 i centrala Mariehamn. Detta blir även den nya besöksadressen.