Datainspektionen inleder rekrytering

Då Datainspektionen idag står utan dataskyddsombud har en rekrytering inletts. Annonsen för tjänsten finns att läsa på följande adress: https://www.ams.ax/jobb/dataskyddsombud-deltid-10046350.

Då tjänsten kommer vara på deltid är förhoppningen att den ska gå att kombinera med annat jobb eller studier.