Datainspektionen inleder tillsyn

Datainspektionen beslutade idag om att inleda en dataskyddstillsyn av lagtingsvalet i höst, särskilt fokus ska ligga på behandlingarna som är kopplade till internetröstningen.

Beslutet i sin helhet är bifogat, och är även anslaget på Datainspektionens elektroniska anslagstavla.

Publicerad 19.6.2019
Uppdaterad 19.6.2019