Datainspektionen inleder tillsyn

I fredags den 5 juli 2019 fattade datainspektionen beslut om att inleda dataskyddstillsyn gentemot landskapsregeringen. Beslutet i sin helhet finns att läsa på myndighetens elektroniska anslagstavla.