Datainspektionen inleder tillsyn

Datainspektionen inleder tillsyn av krypteringsfunktionen som ÅDA AB tillhandahåller. Anledningen till att tillsynsbeslutet är riktat till ÅDA AB är främst då Datainspektionen i första hand avser utreda i vilken omfattning krypteringsfunktionen kan användas av de tillsynsobjekt, dvs myndigheter, som ÅDA AB levererar tjänster till.

Beroende på vad reslutatet blir av tillsynen riktad gentemot ÅDA AB kan i nästa skede andra tillsynsobjekt bli föremål för tillsyn i frågan.

Tillsynsbeslutet finns att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.