Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Datainspektionen inleder tillsyn

Datainspektionen inleder tillsyn av krypteringsfunktionen som ÅDA AB tillhandahåller. Anledningen till att tillsynsbeslutet är riktat till ÅDA AB är främst då Datainspektionen i första hand avser utreda i vilken omfattning krypteringsfunktionen kan användas av de tillsynsobjekt, dvs myndigheter, som ÅDA AB levererar tjänster till.

Beroende på vad reslutatet blir av tillsynen riktad gentemot ÅDA AB kan i nästa skede andra tillsynsobjekt bli föremål för tillsyn i frågan.

Tillsynsbeslutet finns att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.

Publicerad 4.9.2019
Uppdaterad 4.9.2019