Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ny ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen

Samma dag som vi uppmärksammar 5-årsdagen för GDPR blir Finlands dataombudsman Anu Talus utsedd till ordförande i Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB). 

Ordföranden väljs av styrelsens medlemmar, som består av de nationella dataskyddsmyndigheterna i länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt den Europeiska datatillsynsmannen (EDPS).