Information om Dataskyddslagen

Den 1 maj 2019 trädde Ålands Dataskyddslag i kraft. Lagens fullständiga namn är Landskapslag (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen. Lagen är tillämplig på behandlingar som utförs av organisationer i led av utförandet av "offentliga förvaltningsuppgifter". Polisen är undantagen lagstiftningen.

Det viktigaste för enskilda är att Datainspektionen är den myndighet som ska ta emot klagomål när någon av ovanstående organisationer, huvudsakligen myndigheter, bryter mot reglerna.

I och med att Datainspektionen är Ålands tillsynsmyndighet under Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen får även Datainspektionen möjlighet att utöva vissa sanktioner gentemot organisationer som inte följer regelverket. Datainspektionen har även mandat att berordra myndigheter, via föreläggande, att vidta åtgärder för att följa regelverket.

I första hand är dock Datainspektionens avsikt att agera i vägledande funktion och informera om hur reglerna ska tillämpas inom Ålands offentliga förvaltning.

Om du vill läsa Dataskyddslagen själv kan du gå in på följande länk:
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/law/afs2019_nr9.pdf