Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Kampanj mot nätmobbning

Datainspektionens samarbete med bland annat fältarna, Rädda Barnen och grundskolorna i frågor mot nätmobbning har resulterat i en kartläggning över myndigheternas roll och vad myndigheterna kan göra mot mobbning. Under vintern kommer också en gemensam kampanj www.ung.ax mot nätmobbning att bedrivas genom att Ålands centralandelslag (ÅCA) ställer till förfogande annonseringsutrymmet på sina mjölktetror.

Datainspektionens förhoppning är att barns och ungdomars sätt att förhålla sig till internet blir föremål för en bredare diskussion i hemmen, skolorna och arbetsplatserna.

Publicerad 4.12.2017
Uppdaterad 7.6.2019