Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Kartläggning av myndigheter

Datainspektionen avser att under året initiera en kartläggning av de myndighetsregister som innehåller personuppgifter.

Publicerad 4.12.2017
Uppdaterad 4.12.2017