Kartläggning av myndigheter

Datainspektionen avser att under året initiera en kartläggning av de myndighetsregister som innehåller personuppgifter.

Publicerad 4.12.2017
Uppdaterad 4.12.2017