Ny Gemensam Nordisk Vägledning för Barns Dataskydd i Online-Spel

De nordiska dataskyddsmyndigheterna har enats om en ny vägledning för att stärka barns dataskydd i online-spel. Vägledningen, som togs fram på det årliga nordiska mötet den 30-31 maj 2024, innehåller fyra centrala dataskyddsprinciper: korrekthet, transparens, dataminimering och ansvarsskyldighet.

Syftet med dokumentet är att göra spelutvecklare medvetna om de avvägningar som krävs enligt dataskyddsregelverket när barns personuppgifter hanteras. Den snabba tillväxten av spelindustrin och den ökade tiden barn spenderar på online-spelplattformar gör detta initiativ extra viktigt.

Barn och unga behöver inte bara digitala färdigheter utan även ett starkt regelverk som skyddar deras personuppgifter. Trots den akuta betydelsen har Datainspektionen på Åland inte beviljats nödvändiga resurser för att stärka barnens dataskydd under 2024.

Läs mer om de gemensamma riktlinjerna