Nya riktlinjer kring kameraövervakning

Den 11 juli i år träffades Europeiska Dataskyddsstyrelsen, bland annat diskuterades där riktlinjer för hur kameraövervakning ska ske.

Deras pressrelease går att läsa här.

Sammanfattningsvis kan konstateras att följande om reglerna, vilka går att läsa här

1. Kamerövervakning måste föregås av en behovsbedömning, det är aldrig ok att slentrianmässigt övervaka områden utanför den egna personliga sfären.

2. Behovsbedömningen måste omfatta alla kameror, om kamerorna satts upp för samma syfte behöver det försäkras att samtliga kameror faktiskt är nödvändiga för att upprätthålla det syftet.

3. Behovet av övervakning måste vara faktiskt och reellt. Till exempel hänvisas det till att en affär bara får ha kameraövervakning om risken för stöld går att visa på något sätt. Utan risk, inget behov av kamera.

4. Kameraövervakning ska inte vara den första åtgärd som företas för att förebygga risk, om andra mindre integritetsingripande åtgärder är möjliga (att låsa dörren till exempel) och fyller samma funktion så är kameraövervakning olagligt.

5. Kameraövervakning som behandlaren inte informerat om i förväg är även den olaglig, och den information som ska ges behöver innefatta mer information än vad som typiskt sett ges idag. Det är alltså inte ok att rikta kameror på ett sätt som gör att enskilda först hamnar på film och sen blir informerade om att de blir filmade.

Bifogat (om du läser nyhetsbrevet på hemsidan) finns bild tagen direkt från Dataskyddsstyrelsens riktlinjer, den denna typ av lapp behöver sättas upp på en lättillgänglig plats (i ögonhöjd) på ett område den enskilde måste passera innan hen blir föremål för kameraövervakning. Vad som är utmärkande för lappen som är bifogad är att väsentligt mycket mer information finns på den än vad som brukar finnas på informationslappar om kameraövervakning som idag figurera lite överallt. Kort och gott är de gamla informationslapparna helt enkelt inte tillräckliga för att möta upp informationskraven i GDPR.

I dagsläget är det troligtvis väldigt få personuppgiftsbehandlare på Åland som följer reglerna ovan, Datainspektionens rekommendation är därför att de myndigheter som sysslar med kameraövervakning idag begär in förhandssamråd i samband med att de utför konsekvensbedömning av kameraövervakningen, vilket oftast är nödvändigt enligt GDPR artikel 35.

 

Joakim Söderberg
Myndighetschef