Nyhetsbrev nr 3-2018

Ny checklista (GDPR) att användas när registerbeskrivningar upprättas 

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) som börjar tillämpas den 25 maj innebär att den personuppgiftsansvariga myndigheten och organisationen ska ansvara för och kunna visa att dataskyddsförordningen verkligen följs.

Myndigheter och andra organisationer ska enligt dataskyddsbestämmelserna analysera det rättsliga stödet för behandlingen av personuppgifter. Bland annat ska registerbeskrivningar upprättas över behandling av personuppgifter. I syfte att underlätta arbetet med att ta fram registerbeskrivningar har Datainspektionen publicerat en checklista på sin webbsida.

Checklistan hittar du som bilaga på sidan Ansvar under EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Inom kort kommer formulär för registerbeskrivningar att publiceras på webbsidan.