Nyhetsbrev nr 6-2018

Datainspektionen har nu publicerat två nya vägledningar på sin webbsida:

Allmän vägledning om myndigheternas behandling av personuppgifter

 

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning tillämpas, vilket kommer att ställa stora krav på hur personuppgifter hanteras hos myndigheter. Denna allmänna vägledning (nr 5/2018) från Datainspektionen ger en beskrivning gällande begreppen personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträde och personuppgifter, en översikt av några av dataskyddsförordningens grundläggande skyldigheter, rutiner för god säkerhet, vad som gäller för sökmotorer och social media samt vad Datainspektionens roll är.

 

Vägledning nr 5/2018 hittar du här

 

Allmänna råd om hur myndigheterna ska informera personer vars personuppgifter registreras

 

För att enskilda ska ha möjlighet att värna om sin integritet är det viktigt att de har möjlighet att få veta vilka av deras personuppgifter som behandlas, de har alltså en rätt till information. EU:s dataskyddsförordning innehåller utförliga regler om information som ska ges till enskilda vars personuppgifter behandlas. Dessa allmänna råd från Datainspektionen riktar sig till landskapsmyndigheter, kommunala myndigheter och enskilda och handlar om vilken information som landskapsmyndigheter och kommunala myndigheter ska ge till enskilda, dels på eget initiativ och dels på begäran. Bifogat till detta dokument finns en blankett som enskilda kan använda sig av vid ansökan om information från en myndighet. 

 

De allmänna råden nr 6/2018 hittar du här