Nyhetsbrev nr 7-2018

Allmän vägledning gällande personuppgiftsbiträdens behandling av personuppgifter för personuppgiftsansvariga myndigheters räkning

Det är möjligt för en personuppgiftsansvarig myndighet att utlokalisera hela eller delar av behandlingen av personuppgifter genom att anlita personuppgiftsbiträden. Datainspektionen har tagit fram en vägledning om kraven som ställs i EU:s dataskyddsförordning för att personuppgifter ska kunna behandlas av ett personuppgiftsbiträde. Vägledningen innehåller även en mall till ett skriftligt avtal mellan en personuppgiftsansvarig myndighet och ett personuppgiftsbiträde.

Vägledning nr 7/2018 hittar du här

 

Möte mellan de nordiska dataskyddsmyndigheterna

Den 7 och 8 maj samlades representanter för de nordiska dataskyddsmyndigheterna i Köpenhamn för sitt årliga möte. De nordiska dataskyddsmyndigheterna har sedan länge ett samarbete och detta kommer att fördjupas ytterligare genom ett antal åtgärder. Bland annat kommer myndigheterna att koordinera och dela arbetet med att ta fram riktlinjer och hjälpmedel gällande dataskydd istället för att producera allt material separat. Utöver representanter från Danmarks, Finlands, Norges, Islands och Sveriges dataskyddsmyndigheter deltog även Åland med jurist Sofia Pensar som representant för Datainspektionen.