Nyhetsbrev nr 8-2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR börjar tillämpas 

Nu har det slutligen blivit dags: EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR börjar tillämpas den 25 maj. I samband med detta har vi gjort uppdateringar på vår hemsida med mer information och med förnyade blanketter, både för privatpersoner och myndigheter. Vi har även publicerat en allmän vägledning gällande hantering av personuppgiftsincidenter.

Vägledningen kan ni hitta under våra allmänna råd, här.

Bekanta er gärna med Datainspektionens hemsida, och låt oss veta ifall ni har några synpunkter eller om det är något ni saknar. Vi är tacksamma för respons och arbetar kontinuerligt med att förbättra hemsidan.

Datainspektionen hoppas att förberedelserna inför GDPR för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden gått bra, och vi på Datainspektionen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete i syfte att trygga dataskyddet.