Rapport återpublicerad

Datainspektionen har i dagarna tagit emot de kommentarer som Scytl (det företag som Åda Ab anlitade för att sköta E-valet åt landskapsregeringen) hade på Techlaw Sweden ABs rapport över tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder implementerade vid personuppgiftsbehandlingen som Scytl fick i uppdrag att utföra i samband med E-valet.

Datainspektionen valde att i samråd med Scytl den 9 oktober 2019 att avpublicera rapporten från Techlaw. När kommentarer nu inkommit har Datainspektionen återpublicerat rapporten, samt Scytls kommentarer på densamma.

Bägge dokument finns att läsa på Datainspektionens anslagstavla, då Scytls kommentarer är skrivna på engelska har även Datainspektionen (genom sin myndighetschef) skrivit en kortfattad sammanfattning av kommentarerna på svenska.

 

Joakim Söderberg
Myndighetschef 
Datainspektionen