Rapport avpublicerad

Datainspektionen valde att avpublicera rapporten: Rapport-Åland-Scytl-190916.pdf efter samtal med Scytl, dvs leverantören av systemet som skulle användas i I-valet. Dokumentet är en offentlig handling och kan begäras ut från Datainspektionen.

Det är Scytls uppfattning att det finns missförstånd i rapporten som de gärna vill ha möjlighet att reda ut. Givet den stora mängd dokument som skickats ifrån Scytl till Datainspektionen för granskning är detta inte på något sätt underligt. Det är därtill möjligt att vissa dokument som förklarar säkerhetsrutiner hos Scytl inte skickats till Datainspektionen.

Scytl kommer att skriva en redogörelse och rätta de missförstånd som de menar framkommer i rapporten. Scytls redogörelse kommer att publiceras på Datainspektionens hemsida och i samband med det kommer den ursprungliga rapporten återpubliceras.

 

I tjänsten

Joakim Söderberg