Tänk på dataskyddet i samband med sociala medier

Många myndigheter använder sociala medier i sin kommunikation för att lättare nå ut med information. Dessvärre kan detta också innebära att persondata läcker ut till företagen bakom medierna och vidare till andra länder. Facebook, till exempel, styr användarnas personuppgifter till USA och det bryter mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Då en användare besöker en myndighets Facebook-sida skickas alltså uppgifter om besökaren till Facebook. Det kan handla om allt från uppgifter om vilka personer som följer sidan, till platsdata, information om vad de har skrivit och gillat, och så vidare.

Privata företag och föreningar har tillsammans med offentliga aktörer ett stort ansvar i att följa dataskyddsreglerna. DI rekommenderar starkt att myndigheter och offentliga aktörer upphör med att använda tjänster som Facebook eftersom hanteringen av data sannolikt bryter mot mot EU:s dataskyddsregler.

Läs artikel hos Yle