Tänk på hemteknologin – oskyddade dataförbindelser en betydande risk (YLE)

En nyhet i Yle uppmanar allmänheten till försiktighet kring användningen av hemteknologi

Ett dataintrång i en vanlig router för hemmabruk kan göra det möjligt att stjäla identiteten hos abonnemangets innehavare, påminner Skyddspolisen:

– Vanliga medborgare är knappast mål för spionage, men vem som helst kan möjliggöra spionage om man kopplar upp oskyddade apparater. Det handlar till exempel om routern där hemma. Vem som helst kan ändå skaffa en router som är klart säkrare.

Skyddspolisen bedömer fortfarande att Ryssland och Kina är särskilt aktiva då det gäller att samla in underrättelseinformation om Finland och finländarna. Kinas underrättelseverksamhet är främst inriktad på högteknologi och det utrikes- och säkerhetspolitiska beslutsfattandet.

Källa: svenska YLE

 

På finska YLE finns följande råd (Datainspektionens översättning):

Granska åtminstone de här sex enkla sätten att skydda dig

  • Använd brandvägg.
  • Hindra att apparaten kan fjärrstyras via internet. Då kan apparaten inte nås från det offentliga nätet.
  • Uppdatera program och apparaterna (firmware) kontinuerligt.
  • Ställ in ett särskilt hemnätverk för IoT-apparater (Internet of Things - elektronik för hemmabruk som är kopplade till Internet). På det sättet bjuder svagt skyddade IoT-apparater inte ingångspunkter för hackers som sedan kan nå dina datorer och telefoner.
  • Stäng av strömmen till dina routers då och då. 
  • Radera enheter från nätverket som du inte använder. 

Källa: finska YLE (på finska)