Verksamhetsberättelse 2019

Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019 finns nu att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.