Datainspektionen på Åland

Datainspektionen på Åland sköter om dataskyddet i den offentliga förvaltningen på Åland. Datainspektionen i Sverige bytte namn vid årsskiftet och heter nu Integritetsskyddsmyndigheten. Se närmare på imy.se

Verksamhetsberättelse 2019

Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019 finns nu att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 26.2.2020