Verksamhetsberättelse 2019

Datainspektionens verksamhetsberättelse för 2019 finns nu att läsa på Datainspektionens digitala anslagstavla.

Publicerad 26.2.2020
Uppdaterad 26.2.2020