Nyheter

4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2014
Behandling av personuppgifter i samband med brand- och räddningsuppdrag Datainspektionen har nyligen i samråd med den kommunala räddningsmyndigheten utarbetat en allmän vägledning för att underlätta...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2014 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 3-2013
Behandling av personuppgifter inom barnomsorgen Det finns uppgifter inom barnomsorgen som inte direkt är känsliga enligt personuppgiftslagen, men som av många upplevs som känsliga såsom till exempel...
Läs mer om Nyhetsbrev 3-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2013
Användningen av personbeteckningen Personbeteckningen är ingen känslig personuppgift och är inte heller sekretessbelagd. Personbeteckningen får trots det bara användas i de fall där det finns ett...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2013
Informationssäkerhet och e-post Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur myndigheter bör förbehålla sig till användningen av e-post. Användningen av e-post tar alltmer över som...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 7-2012
Ny teknologi i förvaltningen Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen. Användningen av IKT i...
Läs mer om Nyhetsbrev 7-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 6-2012
Ny vägledning för hälso- och sjukvården om hur patienter kan informeras om sina personuppgifter. Nu får myndigheter som bedriver offentlig hälso- och sjukvård skriftlig vägledning för hur...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 6-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 5-2012
Barn och ungdomar har rätt till privatliv i skolan Barn och ungdomar förtjänar lika mycket respekt som vuxna för sitt privatliv på arbetsplatsen. Inför skolstarten är det många frågor gällande...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2012 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev nr 4-2012
De nordiska datatillsynsmyndigheterna analyserar den nya EU-förordningen Direktörerna för de nordiska datatillsynsmyndigheterna har samlats i Oslo för att diskutera på vilket sätt EU-kommissionens...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev nr 4-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 3-2012
Datainspektionen informerar hälso- och sjukvårdsproducenter i offentlig regi Datainspektionen informerar Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) om vilka skyldigheter myndigheten har att skydda...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 2-2012
Datainspektionen informerar om vad som avses med registeransvar Registeransvarig är normalt den juridiska person (en myndighet) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2012 ›

Sidor