Nyheter

4.12.2017 - Nyhetsbrev 2-2013
Användningen av personbeteckningen Personbeteckningen är ingen känslig personuppgift och är inte heller sekretessbelagd. Personbeteckningen får trots det bara användas i de fall där det finns ett...
Läs mer om Nyhetsbrev 2-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 1-2013
Informationssäkerhet och e-post Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur myndigheter bör förbehålla sig till användningen av e-post. Användningen av e-post tar alltmer över som...
Läs mer om Nyhetsbrev 1-2013 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev 7-2012
Ny teknologi i förvaltningen Datainspektionen har tagit fram en vägledning för hur IT-system bör utformas för att redan från början uppfylla kraven i personuppgiftslagen. Användningen av IKT i...
Läs mer om Nyhetsbrev 7-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 6-2012
Ny vägledning för hälso- och sjukvården om hur patienter kan informeras om sina personuppgifter. Nu får myndigheter som bedriver offentlig hälso- och sjukvård skriftlig vägledning för hur...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 6-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 5-2012
Barn och ungdomar har rätt till privatliv i skolan Barn och ungdomar förtjänar lika mycket respekt som vuxna för sitt privatliv på arbetsplatsen. Inför skolstarten är det många frågor gällande...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 5-2012 ›
4.12.2017 - Datainspektionens nyhetsbrev nr 4-2012
De nordiska datatillsynsmyndigheterna analyserar den nya EU-förordningen Direktörerna för de nordiska datatillsynsmyndigheterna har samlats i Oslo för att diskutera på vilket sätt EU-kommissionens...
Läs mer om Datainspektionens nyhetsbrev nr 4-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 3-2012
Datainspektionen informerar hälso- och sjukvårdsproducenter i offentlig regi Datainspektionen informerar Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) om vilka skyldigheter myndigheten har att skydda...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 3-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 2-2012
Datainspektionen informerar om vad som avses med registeransvar Registeransvarig är normalt den juridiska person (en myndighet) som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka...
Läs mer om Nyhetsbrev nr 2-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev nr 1-2012
Datainspektionen informerar om vad som gäller vid inhämtande av samtycke
Läs mer om Nyhetsbrev nr 1-2012 ›
4.12.2017 - Nyhetsbrev
Prenumerera på Datainspektionens nyhetsbrev så får du e-post varje gång vi publicerar ett pressmeddelande eller annan nyhet på vår webbplats.
Läs mer om Nyhetsbrev ›

Sidor